Tipul de program : perfectionare
Durata de pregatire : 42 ore


Competentele profesionale obtinute si care se inscriu pe suplimentul descriptiv ce insoteste certificatul de absolvire:

 • Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului
 • Organizarea recrutarii si selectiei personalului
 • Intocmirea si gestionarea carnetelor de munca ale personalului angajat
 • Intocmirea dosarului de pensionare
 • Intocmirea statelor de plata pentru personalul incadrat
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile banesti la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, asigurarile de somaj si pentru asigurarile de sanatate
 • Lucrul in echipa
 • Dezvoltarea personala
 • Oferirea informatiilor privind problemele de personal
 • Planificarea activitatii profesionale
 • Administrarea bazei de date de evidenta a personalului utilizand PC


Documente necesare la înscriere:

 • copie după certificat naştere
 • copie după Cartea de Identitate
 • copie după certificat de căsătorie (unde este cazul)
 • copie după ultimul act de studii absolvite